For å gjere lagsarbeidet enklare, er det lurt å lage seg eit årshjul. Vi har laga eit utgangspunkt. Last gjerne ned som word-fil og fyll inn eigne ting.

Januar

 • Sende innkalling og sakspapir til årsmøte minst 14 dagar før møtet.
 • Gå gjennom medlemslistene i Hypersys for å vera sikker på at alle medlemmene året før er registrert.
 • Melde inn eventuelt skattefritak for gåver innan 15. 

Februar

 • Bli med på kunnskapstevlinga Kven Veit? Påmelding innan den 1. 
 • Gjennomføre årsmøte innan den 15. 
 • Etter årsmøtet registrere nytt styre i Hypersys og oppdatere i Brønnøysundregistret

Mars

 • Levere årsrapport i medlemssystemet Hypersys innan den 31. 
 • Delta på årsmøte i RU

April

 • Delta på Landsmøte i Noregs Ungdomslag

Mai

Juni

Juli

August

 • Delta på lokallagssamling i RU.

September

 • Søke frifondstønad før den 1. 

Oktober

November

Desember

 • Rapportere bruken av den frifondstønaden som vart tildelt føregåande år innan den 1. 
 • Momskompensasjon blir utbetalt av NU dersom det er levert årsrapport og betalt årskontingent.
 • Minne medlemmer på at fristen for å melde inn saker til årsmøte er ein (1) månad før møtet. 
 • Utarbeide sakspapir (rekneskap, årsmelding, budsjett, arbeidsprogram etc.) til årsmøtet.
 • Frifondtilskot for gjeldande år blir utbetalt. 

Søk støtte til aktiviteten

Vi har berre lagt inn fristane for Frifond og for Momskompensasjon i årshjulet. Det finnes MANGE andre støtteordningar å søke på både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Noregs Ungdomslag sin oversikt.

Mange kommunar tilbyr nå gratis tilgang til Tilskuddsportalen.no. Her kan ein både finne vanlege støtteordningar og legat. Anbefales!

Sjekk kommunen din si heimeside. Dei har heilt sikkert ei oversikt over lokale støtteordningar.

Rogaland Fylkeskommune har fleire aktuelle støtteordningar.

Klikk her for fleire nyttige tips for drift av lokallag.