Har  du  idéar  til  Storkurs  2020?
Eli Anna og resten av styre i RU lurer nå på kva DU kunne tenke deg å delta på kurs i under Storkurs 2020.

Har du idéar til Storkurs 2020?

Storkurs er eit samarbeid mellom fylkeslag i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Rogaland, og i 2020 skal Storkurset haldast i Siddis-stova i Stavanger. Dette er lagshuset til BUL Stavanger, og dei har god plass! Endeleg tidspunkt blir avgjort på førstkomande laurdag. Me står mellom siste helga i januar og første i februar.  Me som sit i styret i Rogaland Ungdomslag vil gjerne ha innspel til programmet frå lokallaga og frå dei andre fylkeslaga.  Det er Eli Anna som held i denne biten for Rogaland ungdomslag, så send henne ein mail med forslag både til kurs, kurshaldarar og sosialt opplegg! eli.Anna.Gudmundsen@steinerskolen.no Rett over vegen frå Siddis-stova ligg Choice Energi Hotell, og me reknar med å få til eit godt tilbod til kursdeltakarane våre der. Nærare informasjon om dette vil koma like etter sommaren. Denne infoen er sendt på e-post til alle lokallaga og samarbeidspartnarar 10.4.2019

0 Comments

Instruktørkurs i Suldalsspringar

Påmeldingsfrist utvida til søndag 24. februar! 8.-10. mars vert det instruktørkurs i Suldalsspringar med Vegar Vårdal. Kursstad er Siddis-stova i Stavanger med BUL Stavanger som lokalt vertskap. Laurdag kveld er det også dansefest med Fuglen. Meld deg på via: www.deltager.no/instruktorkurs_suldalsspringar Om du gjekk glipp av fristen, send likevel ein førespurnad til solveig@ungdomslag.no.

0 Comments

Storkurs 2019

1.-3. februar 2019 er det duka for Storkurs på Hotell Fritidsparken i Skien.  Storkurset er eit samarbeid mellom Fylkeslaga i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Kursa vil vere på hotellet og på Hjalmar Johannesen vidaregåande skule. Alle måltider vil vere på hotellet og inngår i kursa. Leikfesten blir i hallen ved sida av hotellet. Mellom kurs og leikfest på laurdag blir det moglegheit til å ta et bad i badeland. Fredag: Kurs i Hypersys med Alf Steinar Nekstad Studieforbundet med Kjærsti Gangsø Laurdag og sundag: Instruktør/inspirasjonskurs i turdansar: Alix Cordray Telespringar og –gangar: Tone Anne Tveiten, Knut Boksasp Berge. Speledame: Nina Byttingsmyr Halling: Simon Løvald. Spelmann: Torgeir Straand Linedance: Hilde Løvmo (avlyst) Rock- og swingkurs: Daniel Halvorsen Revyskrivekurs: Heljar Berge Teaterkurs: Trine Merete Sjølyst Samspelkurs: Lars Ingar Meyer-Fjeld Sangkurs: Ingebjørg L. Reinhold Husflid – Nupereller: Liv Øyen Strind og Jorunn Halkjær (avlyst)   Laurdag kveld blir det middag etterfulgt av leikfest i idrettshallen ved sida av hotellet. Påmelding innan 20.…

0 Comments

Meld interesse: Folkedansstemne på Åland

16.-21.juli 2019 vert det arrangert ÅLEK, eit mindre folkedans- og folkemusikkstemne gjennom Nordlek-organisasjonen, i Mariehamn på Åland. Det vert også nordisk ungdomsleir 14.-16.juli same stad. No er det tid for å melde si interesse.  Då dette er eit mindre stemne er det berre 50 personar frå kvart av dei nordiske landa som får reise, og det vil vera Noregs Ungdomslag som fordel kven som får delta på stemnet frå Noreg.  Medlemslag i NU og lag som har med eigne instruktørar og musikarar vert prioritert.  Noregs Ungdomslag har ikkje ressursar til å sende tilsette frå administrasjonen eller å betale for musikarar til ÅLEK slik som det har vore gjort på tidlegare NORDLEK-stemner. Difor vil det vera behov for at nokon av dei norske deltakarane tek på seg ekstra koordineringsansvar under sjølve stemnet, og nokon vil kanskje bli bedt om å instruere noko. NU oppmodar laga om å ta med eigne musikarar.  Meir informasjon Det har kome lite informasjon frå arrangørane til no, men NU ventar å få meir informasjon i…

0 Comments