Frifond-stønad til lokal aktivitet for barn og unge. Søk nå!

Om laget ønskjer å søkje Frifond, er søknadsfristen 1. september. Retningslinjer og søknadskjema finn de på: http://www.ungdomslag.no/frifond/