logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Om RU        
 

: Handbok for tillitsvalde
: Lover for RU
: Historikk

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Om RU

§ 1 i Noregs Ungdomslag lyder:

Noregs Ungdomslag skal gjennom folkelege kulturaktivitetar skape engasjement og levande lokalmiljø.

 

Rogaland Ungdomslag (RU) vart skipa i 1895 og er ein kulturorganisasjon med over 650 medlemmer i 14 lag rundt om i Rogaland. Fylkeslaget har fire særgreiner med kvar sine interessefelt; bunad, teater, folkedans og barn og ungdom. Mykje av aktiviteten i lokallaga er òg knytt til desse felta, men ungdomslagsrørsla har eit unikt mangfald av aktivitetar. Vi kan nemne mellom anna årlege bygderevyar, sving-klubbar, data-klubbar, ulike salsmesser, samt ungdomsklubbar.

 

Felles for alle aktivitetene er trua på at ved å styrke enkeltindividet gjennom å utøve tradisjonelle og nye kulturuttrykk og lære å organisere dette, styrker vi samtidig samfunnet og demokratiet.