logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: URU        
 

: Føresegner

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Føresegner for Ungdomsringen i Rogaland

Ungdomsringen ligg under RU, og legg fram årsmelding og rekneskap til godkjenning på årsmøte i RU. Årsmøte i RU stadfester òg valet av tillitsvalde i Ungdomsringen. Representant frå Ungdomsringen møter på styremøta i RU..

 

Ungdomsringen vel styre på eige årsmøte, der årsmelding og rekneskap blir godkjende.

To frå styret i Ungdomsringen er med i Barne- og ungdomsnemnda.

 

 

Ungdomsringen driv arbeid i aldersgruppa 14 – 25 år i RU gjennom samlingar, og samarbeider gjerne med andre fylkeslag etc. Ungdomsringen satsar på å dekkja områda; folkedans, sving, teater og folkemusikk. Opplæring av eigne instruktørar skal vera prioritert oppgåve. Ungdomsringen arrangerer Haustspretten i lag med Barne- og ungdomsnemnda og eit lokallag (vertslag).