logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Heim        
 

: Styret i RU 2016
: Referat styremøte Stavanger 5
: Referat frå styremøtet i RU 18
: Notat frå Landsrådsmøte 2015
: Styrereferat 31.10.2015
: Referat frå styremøte- Stavang
: Styremøte i Sauda 27.6. 2015
: STYRET 2015
: Referat fra styremøtet i RU 1
: Konstituerande-styremøte 2015-

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Referat fra styremøtet i RU 11.mai 2015

Referat fra styremøtet i RU  11.mai 2015

 

Sak nr.5/15:  Vi gjekk gjennom arket «Handsama saker i RU nett» . Og vi gjekk gjennom sakene frå styremøtet i RU 19.november 2014

a)Jostein vil ta kontakt med nokre teaterfolk for om mogleg å starte ei gruppe i BUL Stavanger.

b) RU mail kjem framleis til Kjell på Kvalatun, Arnljot vil ordne opp i dette. Og vi vil forandre adressen til RU slik at posten kjem til RU ved Jostein Apeland som nå er leiar.

c)Det vert inga fellesreise med buss til Nordleik i Danamak i 2015.

d)RU støttar medlemmer av styret som vil reise på Nordleik med inntil kr.8000, dette gjeld reise, deltakaravgift og losji.

Sak nr.6/15 Saffro saken. Instruktørar som er medlemmer i NU kan søke om støtte til Saffro kurs hos RU.

Sak nr.7/15: Storkurset vert 5-7 februar 2016 på BUL huset i Stavanger. Styret har fordelt oppgavene mellom seg, og er godt i gang med planlegginga, men er glad for ønsker frå lokallaga!!!

Sak nr. 8/15: Styret planla så langt råd er NU sitt besøk i Rogaland hausten 2015. Eli Anna og Jostein tek seg av nordfylket og Lise og Anne Marie tek seg av sørfylket. Lokallaga skal kontaktas, og me skal kontakta NU for å få veta datoar som er moglege. Dei som me ynskjer skal kome til oss frå NU er Håvard Ims og Åshild Mjelde.

Sak. Nr.9/15 Heimly – denne saken vert fulgt opp av NU.

Sak nr. 10/15: Styret var orientert om innrapportering til tiltaksstøtte av Arnljot.

Sak nr.11/15: VOFO – Arnljot orienterte styret om møtet han hadde vært på.

Sak nr.12/15:  Jostein og Eli Anna refererte frå NU landsmøtet.

Sak nr.13/15: Arnljot orienterte om framgangsmåten når ein vil søke støtte frå RU. Han har lage to skjema som ein må fylla ut og senda til styret, det eine skjemaet gjeld kurs, reiser etc, det andre gjeld støtte til prosjekter. ??????

Sak nr.14/15: Sandeid UL har søkt om støtte til sommarteaterskule 2015. RU støtter dette med 20000kr, fra post Teaterarbeid og Barnearbeid i budsjettet for 2015.

Sak nr.15/15: UL Heim, Forsand. Dei har levert årsmelding til NU sentralt, og ein arbeider med å få dei inn i Hypersus.

Sak nr.16/15: Eli orienterte om arbeidet med å starte ei teatergruppe i HMU, det vert ei gruppe på same nivå som kulturskulane. Instruktøren er skodespelar og har arbeid i fleire kulturskular i nordfylket. Gruppe kjem i gong i september 2015.

Sak nr.17/15: Ymse:

Eli Anna orienterte om møtet ho hadde vore på i Oslo, der ho var med på å planleggja den nye danseinstruktør utdanninga i NU. Dette skal vetas i NU, og så vert modellen lagt på heimesidene til NU. Reise og opphald til dette møtet vart dekka av RU.

RU vil senda ut eit brev for å kartleggja kva for danseinstruktørarm e har her i fylket.

Representantar frå RU har hatt eit danseopplegg for elevar ved Bryne vidaregåande skule no i våres.

RU jobber med besøksplanen for NU og RU besøkene i nord og sørfylket høsten 2015.

Skrivar: Eli Anna Gudmundsen