logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Heim        
 

: Styret i RU 2016
: Referat styremøte Stavanger 5
: Referat frå styremøtet i RU 18
: Notat frå Landsrådsmøte 2015
: Styrereferat 31.10.2015
: Referat frå styremøte- Stavang
: Styremøte i Sauda 27.6. 2015
: STYRET 2015
: Referat fra styremøtet i RU 1
: Konstituerande-styremøte 2015-

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Styrereferat 31.10.2015

Referatet er skrevet med rødt. Referent: Eli Anna Gudmundsen

 

 Sakliste til styremøte- laurdag 31. oktober 2015

 

Sak 1                     Godkjenning av innkalling  Godkjent

Sak 2                     Godkjenning av sakliste Godkjent

Sak 3                     Storkurs. Gjennomgang kurskatalog- rombruk-pris mat og huskontrakter.

Denne skal være ferdig til ca. 15.november 2015, og det ble laga ei foreløpig skisse. Anne Marie og Lise tar seg av dette, undersøker i/med BUL Stavanger.  Det blir dess kursa: Hardingfele, Ung på scenen, Teaterinstruksjon,  Balldans, Instruktørkurs i folkedans, Organisasjonskurs, og 3 kurs som kan tas som heilkurs eller kortkurs nemleg: Torader (berre laurdag og søndag), kurs i kveding og Langeleikkurs. Jostein er godt i gang med brosjyren til Storkurset, og fekk innspel til den frå styret.

Sak 4                     Søknad til fylkeskommunen- grunn og tiltaksstønad. Frist: 15. november 2015.

Denne søknaden ble gjennomgått og godkjent.

                               Nokre innspel - :            

                               -Storkurs

                               -Sommarteaterskule

                               -Danseinstruksjonskurs

                               -Teaterinstruksjonskurs

                               -Sommarleir

                               -Desentraliserte kurs

                               -Lokalt forankra aktivitet ( 5000,- kroners tiltaka)

                               -Landsmøte med kursaktivitet

                               -Landsråd

Sak 5                     Besøksrunde.  Info frå RU         

Jostein lagar powerpoint til møtet og kontakter de indre laga.. Eli Anna kontaktar Rossabø og HMU, og Lise og Anne Marie kontaktar laga i sørfylket.

Sak 6                     Sauda ungdomshus

                               -avertering?

Vi i RU ved Jostein, set inn ei annonse i lokalbladet og sel til høgstbydande. Vatn og strøm vert slått av snarast.

                               -senda skriv til kommunen om at her er eit hus, slik at dei får det inn i rullene sine.

Sak 7                     ul. Heimly Leiar orienterte om framdrifta i arbeidet her.

Sak 8                                     Bunadsarbeidet i RU. Bunadsnemnda invitert til samtale kl. 1200 laurdagen. Lunsj saman etterpå.

Dette vart eit fint treff, og bunadnemnda vil nå arbeide vidare med saka. Dei hadde idear og i samtale

med RU kom dei fram til vidare strategi. Dette vil så bli lagt fram på neste årsmøte i RU.

Sak 9                     Årsmøte 2016- tid og stad 

RU foreslår at neste årsmøte blir lagt til nordfylket laurdag 12.mars 2016.

Valkomiteen i år er Ølen UL og Klepp UL, dei må kontaktas av RU.

 Dei tre som står på val i år: Jostein, Lise og Anne .

Sak 10                   Notat frå Landsrådsmøte- drøfting.  Vert lagt ved.

                               Anne Marie og Jostein orienterte frå møtet.

Sak 11                   ymse :

 

Økonomigjennomgang.  Me får ikkje dei 40000kr i spilleautomat kompensasjon.