logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Heim        
 

: Styret i RU 2016
: Referat styremøte Stavanger 5
: Referat frå styremøtet i RU 18
: Notat frå Landsrådsmøte 2015
: Styrereferat 31.10.2015
: Referat frå styremøte- Stavang
: Styremøte i Sauda 27.6. 2015
: STYRET 2015
: Referat fra styremøtet i RU 1
: Konstituerande-styremøte 2015-

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Notat frå Landsrådsmøte 2015

Kort notat frå Landsrådsmøtet 2015 i Sarpsborg

Statsbudsjettet: NU håpar vi for momskompensasjon for oppgradering av ungdomshus.

Siden Norsk Teaterråd blei avvikla får Dramas rettigheter tilm manaus. NU vil utrede å danne ein ny «kulturparaply» etter Norsk Teaterrråd.

Nu har eit eige prosjekt om kulturformidling for mellom anna å få konsertar inn i ungdomshusa. (eks Nordstoga turneen i 2013). Dei har og prosjektet Huset i bygda som har starta i Sogn og Fjordane og skal organiserast fylkesvis.

Gjennomgang av aktivitet i fylkeslaga:

Samarbeidsdans og koordinering av konsertar i ungdomshusa som ligg i same område.

Samarbeid med Mållag på fylkesnivå.

Huset i bygda- Arkivarbeid og scanneprosjekt.

Bruk av sosiale medier og kursing.

Besøksrunden – Utfordringar

Få fram at det er økonomisk lønnsomt å væra NU-lag pga både momskompensasjon og forsikringsordningar samt støtte til kurs.

Ta ein telefon til alle laga i forkant og snakke om sakene og fordelane ved NU medlemsskap. Kan kombinere besøket med eit kulturinnslag samt og ha god mat. Fylkeslaga må og følge opp i etterkant. Ein kan og freista å få i gang sovande lag og eventuelt få i gang nye lag.

RU må og oppdatere Hypersys med vedlikehold av adresser og telefonnr.

Sommarleiren 2016 skal vera i Vestagder.

Styret i NU har sett ned eit eige utval med mål og få 300 deltakarar til sommarleieren i 2018. Korleis få med teater og spelefolk. Kor bør leiren plasserast? Trafikk knutepunkt men ikkje same stad kvar sommar. Ein bør og satsa på meir utradisjonelle aktivitetar i tillegg til NU aktivitetar. Ein bør og ha plass til ein flott utflukt i løpet av leiren. Fylkeslaga har ein viktig rolle som innspiskarar for å samkjøre ungommar frå ulike lag. Ein kan jo og gje dei reisestøtte om Fylkeslaget har økonomi.

NU vil og setja ned ei arbeidsgruppe for å jobbe med sentralt arrangement for alle medlemmer. Kontoret fekk ein del innspel frå Landsrådet dei vil ta med seg vidare. Dette arrangementet skal erstatta Folkedans og amatørteaterfestivalen som begge er avvikla.

Teaterinstruktør opplæringa skal desentraliserast med eit 12 timars basiskurs i ledelse og regi samt temakurs på 15timar utfra lokale behov. (eks: regi, barneteater, ...). Seinare kan ein ta fordypningskurs når ein har fått litt erfaring som instrukør.

Landsmøtet i NU i april -  Her må fylkeslaga hjelpe til med å få folk frå Lokallaga avgårde: Ein kan jo gje økonomisk støtte til lokallag for å delta samt at ein kan lage ein felles tur til Oslo om mogleg.

 

Anne Marie    25. oktober 2015