logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Heim        
 

: Styret i RU 2016
: Referat styremøte Stavanger 5
: Referat frå styremøtet i RU 18
: Notat frå Landsrådsmøte 2015
: Styrereferat 31.10.2015
: Referat frå styremøte- Stavang
: Styremøte i Sauda 27.6. 2015
: STYRET 2015
: Referat fra styremøtet i RU 1
: Konstituerande-styremøte 2015-

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Referat frå styremøtet i RU 18.januar 20

Sak 1/16  Innkalling og referat frå førre styremøte vart godkjend.

 

 

Sak 2/16  Sakslista vart godkjend.

 

 

Sak 3/16 

Me såg på alt vedrørande Storkurset 5-7 februar 2016. Desse kursa vert haldne og pr. 18/1 2016 er det påmeldt: Torader- 10stk. i speilsalen. Ung på scenen 7 stk. pluss eventuelt 3 frå Instruktørkurs teater om dette ikkje vert noko av, i teatersalen. Kveding 5 stk.i klasserom? Balldansar:16 stk. i Vetlesalen. NU sitt nye instruktørkurs i folkedans ca.19stk. i storsalen. Organisasjonskurset ca.10stk. i kaffistova. Avlyste kurs er Hardingfele og Langeleik og eventuelt Instruktørkurs -teater. Jostein sender mail til dei som må bytte kurs pga dette.

Arnljot skal laga lappar med kursnavna på som skal hengas på dørene i BUL Stavanger. Han lagar og deltakarlister til kvart kurs.

 

Jostein ønsker velkommen fredagskvelden og sit eventuelt med registreringa saman med Lise og Anne Marie. Eli Anna kjem ikkje i det heile tatt, ho er på jobbkurs i Oslo same helga.

 

Anne Marie og Lise gir beskjed til BUL om kva kurs som skal haldas i dei forskjellige romma og talet deltakarar-i forhold til mat. Fredag vert det pizza og laurdag anna varm mat.

 

Jostein melder inn kursa til studieforbundet slik at vi får støtte, det vert 10-15000kr vel verd å ta med!

 

Eli Anna tar kontakt med Åshild Vetrhus. Dette ble gjort, men så sendte eg alle spørsmåla hennar vidare til Lise, og Arnljot skal ta seg av kontrakten hennar.

 

Jostein sender ut kontraktar og deltakarlister til alle kurshaldarane.

 

Sak 4/16

Jostein orienterte om Sauda ungdomshussaka, det har vore fleire interesserte, men ingen ting er avklart ennå. Jostein arbeider vidare med dette og tar kontakt med NU og det gamle styret i Sauda UL.

  

Sak 5/16 Jostein orienterte om UL Heimly saka.

 Sak 6/16 

Styret vil gje dei to jentene frå Kvinnesland Frilynde UL gratis danseinstruktørkurs, dette er i tråd med arbeidsprogrammet vårt om at RU skal gje støtte til instruktørutdanning og støtte aktive lag generelt.

 


Sak 7/16

Kvinnesland Frilynde UL søkte om støtte til kurs, me vil gje aktivitetstøtte på 5000kr. til barneleikaringen, men må ta dette opp på årsmøtet pga økonomi.

 


Sak 8/16

Årsmøte i RU vert i 2016 halde i Midbygdene UL i Vikedal den 12.mars. Alle  i styret må sjå på arbeidsprogrammet for 2016/17. Årsmeldinga skal ut seinast 12.februar. Alle i RU må sjå på kor dei har vore representantar i år,

Valkomiteen er kontakta med oversyn over kven som er på val. Skriv til valkomiteen er sendt ut av Jostein.

 

Sak 9/16 Ymse:

 

a)Eli Anna skal ta kontakt med Nils Erik Eide i Vikedal UL fordi dei ikkje har meldt inn medlemmer i 2015 og 2016. Dette vart ordna raskt.

 

b)Me ventar på referat frå NU om vitjinga deira i både nord og sørfylket hausetn 2015.

Eli Anna Gudmundsen

 

-referent-