For å gjere lagsarbeidet enklare, er det lurt å lage seg eit årshjul. Vi har laga eit utgangspunkt.

Januar

  • Sende innkalling og sakspapir til årsmøte minst 14 dagar før møtet.
  • Gå gjennom medlemslistene i Hypersys for å vera sikker på at alle medlemmene året før er registrert.
  • Melde inn eventuelt skattefritak for gåver innan 15. 

Februar

  • Bli med på NU si kunnskapstevling Kven Veit? Påmelding innan den 1. 
  • Gjennomføre årsmøte innan den 15. 
  • Etter årsmøtet registrere nytt styre i Hypersys og oppdatere i Brønnøysundregistret (du kan gjere alt i Hypersys).

Mars

  • Levere årsrapport i medlemssystemet Hypersys innan den 31. 
  • Delta på årsmøte i Rogaland Ungdomslag (RU).

April

  • Delta på Landsmøte i Noregs Ungdomslag (NU).

Mai

Juni

Juli

August

  • Delta på lokallagssamling i RU.

September

Oktober

November

Desember