For å gjere lagsarbeidet enklare, er det lurt å lage seg eit årshjul. Vi har laga eit utgangspunkt.

Januar

 • Sende innkalling og sakspapir til årsmøte minst 14 dagar før møtet.
 • Gå gjennom medlemslistene i Hypersys for å vera sikker på at alle medlemmene året før er registrert.
 • Melde inn eventuelt skattefritak for gåver innan 15. januar.
 • Delta på Storkurs i Rogaland Ungdomslag (RU).

Februar

 • Bli med på NU si kunnskapstevling Kven Veit? Påmelding innan den 1. februar.
 • Gjennomføre årsmøte innan den 15. februar.
 • Etter årsmøtet:
  • registrere nytt styre i Hypersys og oppdatere i Brønnøysundregistret (du kan gjere alt i Hypersys -sjå film under)
  • gje tilganger vidare; bank, frivillig.no…

Hypersys 2020 from Noregs Ungdomslag on Vimeo.

Mars

 • Levere årsrapport og søknad om momskompensasjon i medlemssystemet Hypersys innan 31. mars.
 • Delta på årsmøte i RU.

April

 • Delta på Landsmøte i Noregs Ungdomslag (NU).

Mai

Juni

Juli

August

 • Absolutt siste frist for å søke om momskompensasjon (NU leverer samlesøknad den 15. september).

September

Oktober

November

Desember