Berre 4 av 14 lag var representert, men likevel var dette eit godt årsmøte. Her var det stort engasjement og positiv energi! 

Tusen takk til vertsskapet, Klepp Leikarring. Laget ved Ingrid Oftedal Gjesdal fekk ei stor konfekteske på deling.