Tid for å søke tilretteleggingstilskot

Det er viktig at voksne med funksjonsnedsettelse, kronisk sykdom eller spesielle omsorgsforpliktelser får anledning til å delta på kurs på lik linje med andre. Studieforbundene tildeles derfor et fylkeskommunalt tilretteleggingstilskudd til dekking av merkostnadene ved tilrettelegging av kurs for voksne innenfor disse målgruppene.  

Studieforbundet kultur og tradisjon, Rogaland sender inn samla søknad om tilretteleggingstilskot frå Rogaland Fylkeskommune. Fleire av våre lokallag har aktivitet som kan gje støtte. Fristen er 1. desember.

Det kan berre søkast fylkeskommunalt tilretteleggingstilskot til kortare,
kompetansegjevande kurs som er opne for alle.

Fylkeskommunalt tilretteleggingstilskot støttar ikkje:

  • Behandlingsrelaterte kurs uten kompetansehevende element
  • Trenings- og mosjonsrelaterte kurs uten kompetansehevende element
  • Kulturarrangementer
  • Turer/reiser/utflukter

Ta kontakt med oss i ungdomslaget om du har spørsmål. Send søknadsskjemaet til rogaland@ungdomslag.no i god tid før 1. desember.

Nedanfor kan du laste ned retninglinjene (dette er retningslinjene for Studieforbundet, men det kan vere nyttig for deg også)

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.