Kjenner du nokon leiartalent? Dette programmet kan anbefalast!

Satsinga Ungt Leiarskap er meint som eit eksklusivt tilbod med høg kvalitet til ungdom rundt om i lokal- og fylkeslag. No vil me gjerne ha inn forslag til deltakarar. Det kan vere nokon i ditt eiget lokallag, ein ungdom du kjenner frå andre lag, eller nokon du har lagt merke til. Viss du kjenner nokon som bør få moglegheit til å delta i Ungt Leiarskap og vekse som ressursperson, vil me at du nominerer vedkommande ved å sende ein e-post med kort grunngjeving til rita@ungdomslag.no seinast 1.april.