Laurdag 4. november inviterer RU sitt instruktørforum til inspirasjonssamling for folkedansinstruktørar på Sola Strand hotell. Gaute Hadland er spelemann på kurset.Seminaret er eit samarbeid, og går parallelt, med SAFFRO sitt dansekurs.

Påmelding innan 5. oktober til Anne Marie Nerby:
Epost: annemarie.nerby@gmail.com eller SMS 92287911

Program for dagen
09.30 oppmøte og registrering
10.00-11.00 Gjennomgang av rogalandsdansane (Mazurka 2 varianter. Springpolka, Pariser, Tretur fra Bjerkreim 2 variantar og Åttepardansen)
11.00-11.30 Kaffepause
11.30-12.30 Gjennomgang av film materiell og utprøving av tradisjonsdans frå Rogaland
12.30-13.30 Lunsj buffet
13.30-14.30 Felles økt med danseseminaret til SAFFRO (Mazurka fra Rogaland samt et par danser til Nordlek 2024 i Arendal)
14.30-15.00 Diskusjon rundt vidare samarbeid for utvikling av
dansemiljøet og aktuelle kurs
15.00-15.30 Kaffepause
15.30-16-30 Repetisjon og eventuelle ønsker
16.30-17.00 Oppsummering og vegen vidare

Pris pr. person blir kr. 500 inkludert lunsj buffet på Sola Strand hotell.

Håper DU har tid og lyst til å delta på denne samlinga!
Kjenner du til fleire som skulle hatt denne invitasjonen, så send den gjerne videre.

Litt om instruktørforumet:
I 2022 starta 6 folkedansinstruktørar (mellom anna Ingrid Oftedal Gjesdal og Anne Marie Nerby) opp eit nettverk mellom dansemiljøa i Sør-Rogaland. Målet er auka samarbeid og inspirasjon mellom instruktørane og ringane.