Mange ungdomslag og medlemmer lurer nå på korleis ein skal opptre. Kva tiltak må vi gjere i Ungdomshuset? Må vi avlyse den planlagte konserten, øvinga eller teaterførestillinga? Kva med styremøtet?

Les informasjon om temaet frå Noregs Ungdomslag

Les folkehelseinstituttet sine råd ved arrangement og samlingar

Sett deg godt inn i informasjon og råd frå kommunen du bur i. Ha gjerne dialog med kommunelegen dersom det er mogleg.

Mange barn er opptatt av viruset. Her finn du tips til korleis du kan snakke med barn og unge om koronaviruset.