Bunadsnemnda i RU

Rogaland Ungdomslag har ei eiga nemnd som driv bunad- og folkedraktarbeid. 

Nemnda starta i 1980 med å revidera mannsbunaden for Rogaland. Det første kurset i revidert mannsbunad var i 1985-86, og sidan har dei gjennomført mange kurs i mannsbunad både i Stavanger og Haugesund. 

Alt arbeid er utført som frivillig kulturarbeid av kvinner som har opparbeidd seg spesialistkompetanse på tekstilt rekonstruksjonsarbeid.

Daghild HåvardsholmE-post
Ragnhild U. Ødegaard
Eli Olsen
Målfrid Grimstvedt