Jubileum 125 år

I fjor feira Rogaland ungdomslag 125 år. I år er det Noregs ungdomslag sin tur. Dei ynskjer å oppmode lokallag til å arrangere jubileumsfeiringar. Lokallag kan søkje om tilskot på mellom 2.000,- og 20.000,- til sitt arrangement. NU vil behandle alle innkomne søknadar etter fristen og lokallaga vil så få beskjed om kven som får tilskot. Les meir på deira sider.

FRIST 1.MAI.

Send oss gjerne informasjon om dykkar arrangement. Vi deler gjerne på facebook og her i kalenderen.