Laurdag 26. mars deltok 16 utsendingar med røysterett, 3 observatørar og 1 gjest på årsmøte i RU. 4 av 12 lokallag var representert. I framkant av årsmøtet deltok dei fleste av utsendingane på spennande og nyttig seminar om drift av organisasjonseigde kulturbygg.

Kjekt med ei helg saman med engasjerte ungdomslagsfolk att. Takk til alle som bidrog!