Den 25. mars 2021 gjennomførte vi i RU eit digitalt årsmøte. Eit nytt og spennande arbeidsår er no i gong.

Hovudfokus dette året blir å få i gong aktiviteten att etter korona-pandemien.