logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Heim        
 

: Styret i RU 2016
: Referat styremøte Stavanger 5
: Referat frå styremøtet i RU 18
: Notat frå Landsrådsmøte 2015
: Styrereferat 31.10.2015
: Referat frå styremøte- Stavang
: Styremøte i Sauda 27.6. 2015
: STYRET 2015
: Referat fra styremøtet i RU 1
: Konstituerande-styremøte 2015-

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Styemøte i Sauda- 27.6. 2015

 

Referat frå styremøte i Sauda, laurdag 27. juni 2015 kl. 1400.

 

Sak 18/15        Innkalling til dette styremøtet og referat fra forrige styremøte ble

godkjent.

 

Sak 19/15            Orienteringssaker

                A             Fylkesposten er nå ordna slik at han kjem til Arnljot og Jostein

B             Søknad om støtte (Med frist 1. juni) for lotteriverdige organisasjoner er nå sendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

C             Me har fått kr.49330 i drift og tiltaksstøtte fra Rogaland Fylkeskommune.

 

Sak 20/15            Aktivitetsstøtte/prosjektstøtte-tildelingar.

                A             Bul-Stavanger kr. 5000,- til kurs og dansehelg i nordiske dansar.

B             Sandeid ul. Kr. 5000,- til Kulturkveld

C             Bygda dansar kr. 10.000,-  –for prosjekt

 

Sak 21/15            Jostein og Anne Marie dra på Landsrådsmøte i Sarpsborg 16.-18. oktober 2015.

Eidsiva Fylkeslag er vertskap for møtet, og laurdag kveld er vi invitert til jubileumsfest for BUL Sarpsborg, som feirer 100 år i år.

Sak 22/15            Sauda ul. Kva skal skje med huset deira. Pr. dato meiner kartverket at NU ikkje har noko juridisk der å gjera.

                               Sauda ungdomshus har: Grnr. 29, bnr. 47. Adresse: Espelandsveien 2

RU såg på Sauda UL sitt lagshus i Sauda der me blei viste rundt av Per   Austarheim. Huset var i betre  stand enn vi trudde.

RU hadde eit kort møte med ein journalist frå Ryfylkeavisa. Han skal intervjua Jostein, og her vil Jostein legge vekt på at RU ynskjer å få til eit interrimstyre for huset med folk som  er iinteresserte i å bruka huset.  Dersom dette ikkje skjer vil me på ny ta kontakt med Sauda kommune.

 

 

Sak 23/15            NU- besøket

                               Besøksrunden i Rogaland blir 16.-18.11. med totalt 4 møter.

NU vil saman  med RU besøke lokallaga i Rogaland, Det vil bli to møte i nordfylket og 1-2 i sørfylket. RU vil laga ein del av ein powerpoint som skal visast på desse møta i tillegg til det NU kjem  med.

 

Sak 24/15            ul. Heimly

Saka er drøfta.

 

Sak 25/15            Ymse

RU styret fordelte arbeidsoppgaver i forhold til Storkurset i Stavanger 2016 mellom seg.

 

Neste styremøte: RU styret bestemte at neste RU møte blir fredag 4.september kl.17 i Stavanger