Samtalemøte om bunadbruk på Garborgsenteret 22. februar 2022

Kva meiner du om å bruka bunad? Kvifor har du bunad??

Stad: Storsalen (2. etasje), Garborgsenteret, Hetlandsgata 11, 4344 Bryne

Treng du help med påmelding? Ta kontakt med Garborgsenteret (tlf. 47 77 60 20 #4)

Program:
18.00: Velkommen v/Inger Undheim og Synnøve Jørgensen
18.05: Hulda Garborg og bunadene. Innleiing ved bunadsekspert Målfrid Grimstvedt
18.45: Deltakarane fyller ut spørjeskjema og samtaler om bunadbruk. Med kaffi/te og noko attåt
20:00: Oppsummering i Storsalen – kva har gruppene snakka om?
Seinast 21.00: Program slutt

Kabinettkortet er frå Hulda Garborgs fotosamling. Bildeteksten er skriven av Hulda. Foto: Nasjonalbiblioteket

Om samtalekvelden:

Rogaland Ungdomslag og Garborgsenteret inviterer til temakveld om bunadbruk på Hulda Garborgs 160-årsdag tysdag 22. februar kl. 18-21.

Fem organisasjonar arbeider for å nominera bunadbruken til UNESCO si verdsarvliste for immateriell kultur. Dei ønskjer å få vita korleis bunaden vert brukt. Kva forhold har folk i Noreg til bunad? 

Rogaland Ungdomslag og Garborgsenteret vil gjerne ha flest moglege stemmer frå Jæren med i dette kartleggingsarbeidet. Unge og vaksne, han, ho og hen! Velkommen alle som ein! Tankane dine er viktige når det skal skrivast nominasjonssøknad til UNESCO.

Målfrid Grimstvedt innleier temakvelden med å fortelja om Hulda Garborg og bunadene. Korleis lever Hulda sin bunad-ide i dag? Etter innleiinga er det tid for uformelle bunadssamtalar kring bordet. Deltakarane set seg ved ulike bord i lokala, og alle får utdelt eit skjema med enkle spørsmål som ein skal svara på og diskutera med dei andre. Det vert servert kaffi/te og litt å bita i under samtaledelen av møtet. Til slutt samlast me i foredragssalen til ei felles oppsummering av kva ein har snakka om kring borda.

Ingen førebuing eller forkunnskapar vert kravd for å delta på denne kvelden. Ein er heller ikkje nøydd til å ta ein aktiv rolle i samtalane kring bordet, det er lov å berre lytta også. 

Les meir om nominasjonsarbeidet på https://www.bunadbruk.no  

Velkommen til ein gild og sosial bunadskveld på Garborgsenteret!

Beste helsing

Inger Undheim, Garborgsenteret

Synnøve Jørgensen, Rogaland Ungdomslag

VÅR DAG er 22. februar

I 2022 er det Frivillighetens år. No kan du søke om kr 25 000 i støtte for å feire denne dagen!

Målet er å lage ein stor, nasjonal fest kor vi løftar fram innsatsen som vert lagt ned kvar dag: av medlemmar, deltakarar, aktivistar, givarar, frivillige og støttespelarar. Vi skal rett og slett feire Noregs viktigaste lagarbeid. Som del av Frivillighetens år, kan kvar organisasjon velje seg ein dag for å vise fram sitt formål og sine aktivitetar over heile landet.

Styret i Noregs Ungdomslag har valt seg tysdag 22.02.2022 som VÅR DAG. Datoen ville ha vore 160-årsdagen til Hulda Garborg som var ein sentral person for ungdomslagsrørsla.

Noregs Ungdomslag ønskjer å nytte denne dagen til å feire rørsla vår med mottoet “Levande lokalkultur”. Lokallag over heile landet vil feire med rusfrie arrangement som samlar folk i alle aldrar – i felles glede og aktivitetar. 

Om støtteordninga

Sparebankstiftelsen DNB støttar VÅR DAG-kampanje og heile 5 millionar kroner skal delast ut i støtte til lokale arrangement. Maks søknadsbeløp per arrangement/markering er 25 000 kroner. 

Korleis ditt lokallag ønskjer å markere dagen, er heilt opp til dykk. Det viktigaste er at de skal vise fram kven og kva de er i lokalsamfunnet.

Det følgjer likevel med nokre krav for å få støtte: 

  • Lokal- og fylkeslag i NU skal legge sine arrangement til tysdag 22. februar 2022
  • Arrrangementet skal vere rusfritt og ope for alle
  • Arrangementet må vere med å synleggjere lokallaget, samt Frivillighetens år i lokalsamfunnet
  • De må samarbeide med anten ei anna foreining, eller med ein offentleg aktør – som eit bibliotek eller liknande. Det er ikkje eit krav at partneren stiller med pengar.

På nettsidene til Frivillighetens år 2022 finn du dei fullstendige retningslinjene for søknad om støtte til dagen. 

Sjølve Søknadssida ser ut til å vere laga i eit engelsk program. Om de får problem med å forstå innhaldet, må de gjerne ta kontakt med sekretariatet i Frivillighetens år. Her er lenka til sjølve søknadsskjemaet: https://vardag.smapply.io

NB! Søknadsfristen er 17. oktober 2021!

Styret i Rogaland Ungdomslag har planar for dagen saman med Garborgsentret (Jærmuseet) på Bryne. Invitasjon kjem!

Samarbeid er nøkkelen

Ungdomslagsfolk frå fjern og nær kjem inn døra for registrering. Med seg vidare inn i ei lærerik helg får dei ”goodiebag” med mellom anna NU-effektar og papirlommetørkle.

Siddis-stova i Stavanger er fylt med smil, lærelyst og frivilligheit denne helga. I eine rommet høyrer vi Per Inge Torkelsen snakke om revyhistorie, i neste rom kan vi nesten sjå for oss dei store ballkjolane mens Tove og Kenneth Fosserud viser og instruerer. I storsalen er det vakkert felespel frå Tuva Ferden og ivrige folkedansarar og instruktørspirer som fyller rommet. Vi lar oss imponere av måten Annbjørg Myhra Berwitz og Audun Grüner-Hegge evner å engasjere kvar enkelt. Kaffistova er pauserom. Her har bunadsnemnda i Rogaland UL sett opp ei utstilling som viser rogalandsbunaden gjennom 100 år. På golvet finn barna til arrangørar og kursdeltakarar saman i leik. 

-Denne møteplassen er ein viktig arena for medlemmene og laga våre. Vi hadde ikkje fått det til utan det gode samarbeidet med Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder UL, fortel leiar i Rogaland UL, Jostein Apeland. Det blei for mange år sidan teikna ein samarbeidsavtale, og sidan har Storkurs blitt arrangert kvart år. 

-Med fire år mellom kvar gong det er vår tur, er det mogleg å mobilisere både deltakarar og frivillige, seier Jostein. Vi klarer på denne måten å tilby laga våre eit variert kurstilbod med høg kvalitet. 

Fylkesstyret i Rogaland er eit godt lag, og oppgåvene enkle å fordele. 

-Når kan vi gjere dette igjen? spør Håvard Ims med eit lurt smil. Vi er strålande fornøgd og stolt, og med tett samarbeid med Ryfylkemuseet som er arrangør av dansekvelden FUGLEN, Clarion hotel Energy, NU-kontoret og BUL Stavanger, klarte vi i fylkesstyret å organisere kurs med lunsj til over 80 deltakarar og lærarar!  

-Vi har laga eggerøre av til saman 120 egg, kutta 16 agurk, ete 5 kilo ost og kokt 24 pakkar kaffi, fortel kjøkkensjef Solgunn Liestøl. Det er første gong ho har hatt ansvar for å lage mat til så mange, men skal vi døme etter stemninga i matsalen er ikkje dette siste! 

Solgunn Liestøl freistar dansarane med fruktfat.

-Vi i NU bør arbeide for delingskultur, arenaer for erfaringsutveksling og fleire tilgjengelege arrangørverktøy. Læringskurva bør jo ikkje vere like bratt på kjøkken som på kursromma, smiler Solgunn.