SOMMAR TEATERSKULE

Pris og påmelding:

Deltakaravgifta er 400,- for medlemmer, og 500,- for ikkje-medlemmer. Siste frist for innbetaling er 17. juni 2022.

Klikk her for påmelding

Improteater og teatersport

I år er det Lina Eliassen og Vivian Andreassen som er instruktørar på Sommarteaterskulen.

Dei starta saman på teater ved Karmøy Kulturskole i 2012. Deira fyrste møte med teatersport var i 2013, og dette blei ei oppleving dei  aldri kom til å gløyma, og det enda med at dei same året reiste til Arendal for å konkurrera i Junior NM i teatersport. Laget deira fekk ein imponerande 2.plass.

Sidan har dei begge vore  teaterlærarar ved Karmøy Kulturskole og Vivian har tatt ei bachelorgrad i Skuespill ved NSKI Høyskole.»

I år kjem dei til Sandeid og skal i 3 dagar engasjera ivrige unge på Sommarteaterskulen. Improteater er impulsteater, og ein brukar ikkje manus. Gjennom mange morosame teaterleiar tek dei deltakarne med på ei reise der kreativitet-spontanitet-fantasi og samarbeid er viktige ingrediensar.

Hovudmålet er at ein skal ha det kjekt i lag, og ein legg stor vekt på at ein skal føla seg trygg i gruppa. Fyrst då vil ein få ei utvikling som gjer at ein føler seg sterk og spontan på teaterscena.

Dette året legg me opp til Teatersportkonkurranse der me inviterer føresette til avslutning. Sandeid ungdomslag arrangerer sommarteaterskulen saman med Rogaland ungdomslag.

Velkommen til kjekke teaterdagar!

VÅR DAG er 22. februar

I 2022 er det Frivillighetens år. No kan du søke om kr 25 000 i støtte for å feire denne dagen!

Målet er å lage ein stor, nasjonal fest kor vi løftar fram innsatsen som vert lagt ned kvar dag: av medlemmar, deltakarar, aktivistar, givarar, frivillige og støttespelarar. Vi skal rett og slett feire Noregs viktigaste lagarbeid. Som del av Frivillighetens år, kan kvar organisasjon velje seg ein dag for å vise fram sitt formål og sine aktivitetar over heile landet.

Styret i Noregs Ungdomslag har valt seg tysdag 22.02.2022 som VÅR DAG. Datoen ville ha vore 160-årsdagen til Hulda Garborg som var ein sentral person for ungdomslagsrørsla.

Noregs Ungdomslag ønskjer å nytte denne dagen til å feire rørsla vår med mottoet “Levande lokalkultur”. Lokallag over heile landet vil feire med rusfrie arrangement som samlar folk i alle aldrar – i felles glede og aktivitetar. 

Om støtteordninga

Sparebankstiftelsen DNB støttar VÅR DAG-kampanje og heile 5 millionar kroner skal delast ut i støtte til lokale arrangement. Maks søknadsbeløp per arrangement/markering er 25 000 kroner. 

Korleis ditt lokallag ønskjer å markere dagen, er heilt opp til dykk. Det viktigaste er at de skal vise fram kven og kva de er i lokalsamfunnet.

Det følgjer likevel med nokre krav for å få støtte: 

  • Lokal- og fylkeslag i NU skal legge sine arrangement til tysdag 22. februar 2022
  • Arrrangementet skal vere rusfritt og ope for alle
  • Arrangementet må vere med å synleggjere lokallaget, samt Frivillighetens år i lokalsamfunnet
  • De må samarbeide med anten ei anna foreining, eller med ein offentleg aktør – som eit bibliotek eller liknande. Det er ikkje eit krav at partneren stiller med pengar.

På nettsidene til Frivillighetens år 2022 finn du dei fullstendige retningslinjene for søknad om støtte til dagen. 

Sjølve Søknadssida ser ut til å vere laga i eit engelsk program. Om de får problem med å forstå innhaldet, må de gjerne ta kontakt med sekretariatet i Frivillighetens år. Her er lenka til sjølve søknadsskjemaet: https://vardag.smapply.io

NB! Søknadsfristen er 17. oktober 2021!

Styret i Rogaland Ungdomslag har planar for dagen saman med Garborgsentret (Jærmuseet) på Bryne. Invitasjon kjem!

Korleis byggje karakter om sommaren

“Har dokker hatt det kjekt?” “Ja!” stemte deltakarane i rett før evalueringa av årets Sommarteaterskule på Sandeid samfunnshus, 30.06-02.07. 

I fjor var det for fyrste gong arrangert ein sommarteaterskule i regi av Sandeid ungdomslag. Fotballskulane rundt om, hadde endeleg fått ein kulturell konkurrent! Rogaland ungdomslag var ein av sponsorane og valde i år på ny å støtta dette flotte arrangementet med pengar.

Framsnakking både på landsrådet til Noregs ungdomslag og ikkje minst omtale i medlemsbladet “Ungdom”, har gjort at Sommarteaterskulen blir lagt merke til rundt om i det langstrakte landet vårt.

Sandeid ungdomslag har nytta lokale sponsorar og dugnadskrefter i tillegg til gjesteinstruktørordninga frå NU for å få dette til. I år var det spanande om ein kunne få til å gjennomføra Sommarteaterskulen med tanke på smittevernsreglane. Dette løyste Sandeid ungdomslag på ein god måte og 15 ungar var klare for tredagars inspirasjon frå gjesteinstruktøren Jan Fredrik Grøndal Henriksen.

I år var tema korleis byggja ein karakter. Kostymelageret til Sandeid ungdomslag fekk køyrt seg. Ungane fann bakgrunnen til karakteren , studerte korleis hen reagerer og sat saman mangfaldet av karakterar til ei førestilling til foreldre og kjente siste dagen. Her var underteikna styremedlem ei floge på veggen. Det var morosamt å sjå ganglaget til gravide,spente barnepiker, avslappa samar, drikkfeldige “selfie”-jenter, slitne vaskedamer og krevjande arbeidsleiarar, pakka saman i ein nyhetsreportasje frå moteveka i Paris.

Godt jobba, Sandeid ungdomslag – unge og dei litt eldre ungdommane på Sommarteaterskulen.

Neste år er datoen 23.-25.juni 2021!

Samarbeid er nøkkelen

Ungdomslagsfolk frå fjern og nær kjem inn døra for registrering. Med seg vidare inn i ei lærerik helg får dei ”goodiebag” med mellom anna NU-effektar og papirlommetørkle.

Siddis-stova i Stavanger er fylt med smil, lærelyst og frivilligheit denne helga. I eine rommet høyrer vi Per Inge Torkelsen snakke om revyhistorie, i neste rom kan vi nesten sjå for oss dei store ballkjolane mens Tove og Kenneth Fosserud viser og instruerer. I storsalen er det vakkert felespel frå Tuva Ferden og ivrige folkedansarar og instruktørspirer som fyller rommet. Vi lar oss imponere av måten Annbjørg Myhra Berwitz og Audun Grüner-Hegge evner å engasjere kvar enkelt. Kaffistova er pauserom. Her har bunadsnemnda i Rogaland UL sett opp ei utstilling som viser rogalandsbunaden gjennom 100 år. På golvet finn barna til arrangørar og kursdeltakarar saman i leik. 

-Denne møteplassen er ein viktig arena for medlemmene og laga våre. Vi hadde ikkje fått det til utan det gode samarbeidet med Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder UL, fortel leiar i Rogaland UL, Jostein Apeland. Det blei for mange år sidan teikna ein samarbeidsavtale, og sidan har Storkurs blitt arrangert kvart år. 

-Med fire år mellom kvar gong det er vår tur, er det mogleg å mobilisere både deltakarar og frivillige, seier Jostein. Vi klarer på denne måten å tilby laga våre eit variert kurstilbod med høg kvalitet. 

Fylkesstyret i Rogaland er eit godt lag, og oppgåvene enkle å fordele. 

-Når kan vi gjere dette igjen? spør Håvard Ims med eit lurt smil. Vi er strålande fornøgd og stolt, og med tett samarbeid med Ryfylkemuseet som er arrangør av dansekvelden FUGLEN, Clarion hotel Energy, NU-kontoret og BUL Stavanger, klarte vi i fylkesstyret å organisere kurs med lunsj til over 80 deltakarar og lærarar!  

-Vi har laga eggerøre av til saman 120 egg, kutta 16 agurk, ete 5 kilo ost og kokt 24 pakkar kaffi, fortel kjøkkensjef Solgunn Liestøl. Det er første gong ho har hatt ansvar for å lage mat til så mange, men skal vi døme etter stemninga i matsalen er ikkje dette siste! 

Solgunn Liestøl freistar dansarane med fruktfat.

-Vi i NU bør arbeide for delingskultur, arenaer for erfaringsutveksling og fleire tilgjengelege arrangørverktøy. Læringskurva bør jo ikkje vere like bratt på kjøkken som på kursromma, smiler Solgunn.