Har  du  idéar  til  Storkurs  2020?
Eli Anna og resten av styre i RU lurer nå på kva DU kunne tenke deg å delta på kurs i under Storkurs 2020.

Har du idéar til Storkurs 2020?

Storkurs er eit samarbeid mellom fylkeslag i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Rogaland, og i 2020 skal Storkurset haldast i Siddis-stova i Stavanger. Dette er lagshuset til BUL Stavanger, og dei har god plass! Endeleg tidspunkt blir avgjort på førstkomande laurdag. Me står mellom siste helga i januar og første i februar.  Me som sit i styret i Rogaland Ungdomslag vil gjerne ha innspel til programmet frå lokallaga og frå dei andre fylkeslaga.  Det er Eli Anna som held i denne biten for Rogaland ungdomslag, så send henne ein mail med forslag både til kurs, kurshaldarar og sosialt opplegg! eli.Anna.Gudmundsen@steinerskolen.no Rett over vegen frå Siddis-stova ligg Choice Energi Hotell, og me reknar med å få til eit godt tilbod til kursdeltakarane våre der. Nærare informasjon om dette vil koma like etter sommaren. Denne infoen er sendt på e-post til alle lokallaga og samarbeidspartnarar 10.4.2019

0 Comments

Innkalling til årsmøte i Rogaland UL

Det nærmar seg årsmøte i Rogaland ungdomslag, og i år er det Klepp Leikarring som er vertsskap. Årsmøtet er det høgste organet i Rogaland ungdomslag. Her diskuterer me året som er gått, samstundes som ein legg planar for det neste. Det er viktig at laga kjem saman og diskuterer og utvekslar røynsler frå lagsdrifta. Her er nok mange gode tips å få, nye måtar å gjera ting på. Nyttar laget ditt seg av alle stønadsordningar? Uformelle diskusjonar og råd vert det også alltid litt tid til på eit årsmøte. Viktige informasjonskanalar for Rogaland ungdomslag er heimesida (rogaland.ungdomslag.no) og facebook-sida Kor mange kan komma frå kvart lag? I vedtektene til RU står det: Lokallag med medlemmer frå 5- 49 over 14 år- 3 årsmøterepresentantar Lokallag med medlemmer frå 50-100 over 14 år - 4 årsmøterepresentantar Deretter 1 årsmøterepresentant pr. 100 påbyrja medlemmer. Årsmøtet er laurdag 16. mars 2019, Fredheimsloftet. Adr. 3. etg. Fredheimsvegen 4, 4352 Kleppe Program for dagen: 1200 Frammøte…

0 Comments

Ungt leiarskap 2019

Kjenner du nokon leiartalent? Dette programmet kan anbefalast! Satsinga Ungt Leiarskap er meint som eit eksklusivt tilbod med høg kvalitet til ungdom rundt om i lokal- og fylkeslag. No vil me gjerne ha inn forslag til deltakarar. Det kan vere nokon i ditt eiget lokallag, ein ungdom du kjenner frå andre lag, eller nokon du har lagt merke til. Viss du kjenner nokon som bør få moglegheit til å delta i Ungt Leiarskap og vekse som ressursperson, vil me at du nominerer vedkommande ved å sende ein e-post med kort grunngjeving til rita@ungdomslag.no seinast 1.april.

0 Comments