Digital oppslagstavle?

Logo til ungfritid
Logo til ungfritid.no

Alle frivillige organisasjonar kan nå registrera sine fritidsaktivitetar for born og unge. Frå 15.april kan born og ungdom finna fritidsaktivitetar her. Den nye satsinga til Frivillighet Norge blir introdusert på nettmøte 21.april, kl 18-19.30.

Les meir her.

Meld deg på nettmøtet dette skjemaet.

Frå før av finst frivillig.no, også eit produkt av Frivillighet Norge. Dette starta i 2015 og er ein arena som skal gjera det lettare å bli frivillig og lettare for organisasjonar å finna frivillige. Her kan organisasjonane legga inn oppdrag og informasjon om seg sjølv. Rogaland ungdomslag brukte dette under storkurset i 2020 for å rekruttera kjøkenhjelp under helga. Me fekk ikkje napp, men annonsen blei lese fleire gonger. Prøv å registrera organisasjonen din her, så er det klart til dokker ein gong har eit oppdrag. Lukke til!

Nytt frå Rogaland UL

Tid for digitalt årsmøte

Informasjon, påmelding og sakspapir til Rogaland ungdomslag sitt åremøte finn de på heimesida vår.  Nokon spørsmål utanom, ring Synnøve Jørgensen, leiar, på telefon 41617198 eller rogaland@ungdomslag.no. RU oppmodar i tillegg lokallaga til å velja utsendingar til NU sitt landsmøte i år. Les meir på lenke nedst i nyhendebrevet.

Likar du folkemusikk?

Konsertserie med både kortreist og lengre reist folkemusikk, kalla Folk på fredag. Besøk kaféen BRUNSJ på Kulturhuset i Suldal ein fredag! Arrangør Ryfylkemuseet: Folk på fredag 9. april: Anders Lillebo & Sigrid Stubsveen (Årets unge folkemusikar -20)

Lokallagssamling

I august/september inviterer Rogaland Ungdomslag alle laga i fylket til lokallagssamling. Hald utkikk etter dato når det nærmar seg.

Studiemidler

Som lokallag i Noregs Ungdomslag kan ein søkja kursstønad til kurs og opplæring. Les meir på kulturogtradisjon.no. Sjekk statistikken for fjoråret i lokallaga våre her.

Oppdatering i medlemsregisteret Hypersys

Me ser det er mange med verv i lokallag som ikkje er registrert med e-postadresse. Dette betyr at dei ikkje får informasjon verken frå NU eller oss i RU. Ta gjerne kontakt om oss i RU eller NU-kontoret om de treng rettleiing. Dette gjeld også oppdatering av medlemslister. Ver obs på postadresse på barnemedlemmer, sånn at dei får Norsk barneblad i posten (opptil 14 år).

Vil formidla informasjon om lokale arrangement

På årsmøte i fjor kom det fram eit ønske om at RU kan vidareformidle informasjon om det som skjer i lokallaga. DET KAN ME! Send informasjon og bilete anten før eller etter (eller begge deler) til rogaland@ungdomslag.no, så skal me laga sak på rogaland.ungdomslag.no og vidare i dette nyhendebrevet. Les til dømes meir om bunadsnemnda i Rogaland ungdomslag sitt arbeid.

25.mars: Årsmøte i Rogaland ungdomslag, kl 19.00

1.april: Frist for årsrapportering i Hypersys. Påmelding til sommarleiren i Noregs ungdomslag startar. Avlyst!

10.april: Frist for påmelding av utsendingar til Noregs ungdomslag sitt landsmøte

17. – 18. april: Småfuglsamling og fuglesamling i Siddisstova Avlyst

24.april: Digitalt landsmøte Noregs ungdomslag, gratis i år!

5.juni: Lokallagssamling i Rogaland ungdomslag – utsett til august/september

23. – 25.juni: Sommarteaterskulen, frå 10 til 15 år,  lokal arrangør Sandeid UL.