Innkalling til årsmøte i Rogaland UL

Det nærmar seg årsmøte i Rogaland ungdomslag, og i år er det Klepp Leikarring som er vertsskap. Årsmøtet er det høgste organet i Rogaland ungdomslag. Her diskuterer me året som er gått, samstundes som ein legg planar for det neste. Det er viktig at laga kjem saman og diskuterer og utvekslar røynsler frå lagsdrifta. Her er nok mange gode tips å få, nye måtar å gjera ting på. Nyttar laget ditt seg av alle stønadsordningar? Uformelle diskusjonar og råd vert det også alltid litt tid til på eit årsmøte. Viktige informasjonskanalar for Rogaland ungdomslag er heimesida (rogaland.ungdomslag.no) og facebook-sida Kor mange kan komma frå kvart lag? I vedtektene til RU står det: Lokallag med medlemmer frå 5- 49 over 14 år- 3 årsmøterepresentantar Lokallag med medlemmer frå 50-100 over 14 år - 4 årsmøterepresentantar Deretter 1 årsmøterepresentant pr. 100 påbyrja medlemmer. Årsmøtet er laurdag 16. mars 2019, Fredheimsloftet. Adr. 3. etg. Fredheimsvegen 4, 4352 Kleppe Program for dagen: 1200 Frammøte…

0 Comments

Ungt leiarskap 2019

Kjenner du nokon leiartalent? Dette programmet kan anbefalast! Satsinga Ungt Leiarskap er meint som eit eksklusivt tilbod med høg kvalitet til ungdom rundt om i lokal- og fylkeslag. No vil me gjerne ha inn forslag til deltakarar. Det kan vere nokon i ditt eiget lokallag, ein ungdom du kjenner frå andre lag, eller nokon du har lagt merke til. Viss du kjenner nokon som bør få moglegheit til å delta i Ungt Leiarskap og vekse som ressursperson, vil me at du nominerer vedkommande ved å sende ein e-post med kort grunngjeving til rita@ungdomslag.no seinast 1.april.

0 Comments

Instruktørkurs i Suldalsspringar

Påmeldingsfrist utvida til søndag 24. februar! 8.-10. mars vert det instruktørkurs i Suldalsspringar med Vegar Vårdal. Kursstad er Siddis-stova i Stavanger med BUL Stavanger som lokalt vertskap. Laurdag kveld er det også dansefest med Fuglen. Meld deg på via: www.deltager.no/instruktorkurs_suldalsspringar Om du gjekk glipp av fristen, send likevel ein førespurnad til solveig@ungdomslag.no.

0 Comments

Vil ha meir kontakt

Mette Vårdal, foto:  Ingrid Blessom -Lagene har litt ulike utfordringer og løysingar, da er det fint å møtes og lære av kvarandre. Det skjer mykje i Rogaland no, og fylkeslaget gjer ein god jobb med å hjelpe fram ny aktivitet. Slike møter inspirerer meg like mykje som laga, seier Mette Vårdal, styreleiar i Noregs Ungdomslag. 26. januar inviterte RU alle lokallaga i fylket til inspirasjonsføredrag med Mette Vårdal og teaterførestilling med Haugesund teater. -Eit vellukka arrangement, som ga inspirasjon, seier styreleiar i RU, Jostein Apeland. Håvard Ims Håvard Ims frå fylkesstyret leia runden kor lokallaga kunne kome med innspel til kva RU skal arbeide framover, og korleis. Vere bindeleddLokallaga ønsker å bli betre kjent med kvarandre, tettare nettverk og fleire lokallagssamlingar som er kopla mot aktivitet og arrangement. Dei ønskjer aktiv deling av hendingar på sosiale media, samt at RU si heimeside kan fungere som felles informasjonsplattform. Ein god gjeng møttes til inspirasjon på Tysværtunet kulturhus. Rekruttering av ungdomLokallaga ønskjer i…

0 Comments